กรณีศึกษากีฬาและ SDGs: การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพิเศษ

กรณีศึกษากีฬาและ SDGs: การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพิเศษ

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพิเศษเป็นการมอบโอกาสทางกีฬาที่ครอบคลุมสำหรับบุคคลทุกวัยและทุกระดับความสามารถ ทำให้มีการปรับปรุงสุขภาพและผลการศึกษาสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน

องค์กรของคุณทำงานอย่างไรเพื่อบรรลุ SDGs?

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพิเศษจัดโปรแกรมกีฬาและสุขภาพให้กับประชากรชายขอบและกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาใน 172 ประเทศ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพิเศษเป็นการมอบโอกาสทางกีฬาที่ครอบคลุมสำหรับบุคคลทุกวัยและทุกระดับความสามารถ ทำให้มีการปรับปรุงสุขภาพและผลการศึกษาสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน นอกจากนี้ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพิเศษยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงด้วยการรับรองโปรแกรมที่เหมาะสมทางเพศ และลดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มย่อยของประชากรกับงานของคุณตั้งแต่ SDGs ถูกนำมาใช้ในเดือนมกราคม 2016? การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพิเศษได้ทำการเปลี่ยนแปลงทางโปรแกรมไปสู่การมีส่วนร่วมที่มากขึ้นของเยาวชนและรายการที่ครอบคลุม แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเพียงอย่างเดียว การ

แข่งขันกีฬาโอลิมปิกพิเศษได้เปลี่ยนไปใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้คนในครอบครัว โรงเรียน และชุมชนมีส่วนร่วม การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพิเศษบรรลุสิ่งนี้ผ่าน Unified Sports ซึ่งผู้เข้าร่วมที่มีและไม่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (รวมถึงครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน) เล่นในทีมกีฬาเดียวกันองค์กรของคุณวัดความก้าวหน้าอย่างไรคุณกำหนดเป้าหมายเฉพาะเป้าหมายใดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพิเศษกำหนดเป้าหมายที่ SDG 3 ผ่านโครงการด้านสุขภาพโดยตรงสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ 4, 5 และ 10 ด้วยการให้โอกาสในการเล่นกีฬาที่เท่าเทียมกันทางเพศแก่บุคคลที่มีและไม่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เริ่มตั้งแต่อายุ 2 ขวบ โปรแกรมแบบรวมกลุ่มนี้จะส่งเสริมความพร้อมของโรงเรียน พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวและการรับรู้ และอำนวยความสะดวกในการเข้าเรียนและการรักษาในโรงเรียนที่เพิ่มขึ้นผ่านกิจกรรมภายในและนอกภาพสำหรับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือไม่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

กับงานของคุณตั้งแต่ SDGs ถูกนำมาใช้ในเดือนมกราคม 2016? การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพิเศษได้ทำการเปลี่ยนแปลงทางโปรแกรมไปสู่การมีส่วนร่วมที่มากขึ้นของเยาวชนและรายการที่ครอบคลุม แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเพียงอย่างเดียว การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพิเศษได้เปลี่ยนไปใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้คนในครอบครัว โรงเรียน และชุมชนมีส่วนร่วม การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพิเศษบรรลุสิ่งนี้ผ่าน Unified Sports ซึ่งผู้เข้าร่วมที่มีและไม่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (รวมถึครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน) เล่นในทีมกีฬาเดียวกันองค์กรของคุณวัดความก้าวหน้าอย่างไรการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพิเศษรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับตัวบ่งชี้จำนวนหนึ่งที่สอดคล้องกับ SDGs ได้แก่ จำนวนบุคคลที่มีและไม่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่เข้าร่วมในกีฬา เพศและรายละเอียดประชากรของผู้เข้าร่วม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาของโรงเรียน และช่วงของตัวบ่งชี้ด้าน

สุขภาพที่ติดตามความไม่เท่าเทียมกันด้านสุขภาพ ของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเทียบกับประชากรทั่วไปประการแรก การเล่นเกมกระดานอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการความเครียด เนื่องจากการตอบสนองการต่อสู้หรือหนีมีการควบคุมอย่างปลอดภัยภายในโครงสร้างที่ซับซ้อนของเกมประเภทการแข่งขัน เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญที่นี่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นกระบวนการ บางครั้งเป็นกระบวนการที่ช้า และสถานที่แรกที่อาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ภายในครอบครัว น่าเสียดายที่ความเครียดและความโกรธกำลังทำลายครอบครัวมากขึ้น การให้ความสำคัญกับกิจกรรมดังกล่าวในกิจกรรมกีฬาที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อองค์กรพัฒนาอาจมีผลกระทบอย่างมากนอกจากนี้ บุคคลอาจมีส่วนร่วมในการสื่อสารแบบไม่ใช้

คำพูดขณะเล่นเกมกระดาน และผู้เล่นมักจะมีโอกาสรวบรวมและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนานกับผู้อื่น ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวจากภูมิภาคต่างๆ ในโลกผ่านเทคโนโลยีใหม่ปัจจัยเหล่านี้ไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงเครือข่ายทางสังคมของบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างผู้ที่มีภูมิหลังทางการศึกษาและสังคมที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าเกมกระดานอาจช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎและนั่งอยู่กับที่เป็นเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้เด็กมีสมาธิเพิ่มขึ้น และสามารถปรับปรุงการศึกษาด้านสุขภาพโดยการกระตุ้นความสนใจและแรงจูงใจของผู้เล่น หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของกีฬาสำหรับสถาบันพัฒนาคือความยั่งยืนของผลกระทบของโครงการของพวกเขา นั่นคือเหตุผลที่การขยายความคิดของผู้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญ และสามารถใช้เกมกระดานเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเดิมพันของการพัฒนาที่แท้จริงและยั่งยืน